نمرات درس مدارهای منطقی

نمرات پایانی درس مدارهای منطقی محاسبه شده و در سایت دانشگاه درج شده است. برای اطلاع دانشجویان، لیست نمرات اخذ شده از برگه امتحانی بارگذاری می‌گردد. توجه داشته باشید که نمره پایانی همان نمره درج شده در سایت دانشگاه خواهد بود.

لیست نمره برگه‌‌های مدار منطقی

نمرات پایانی درس پایگاه داده

نمرات پایانی درس پایگاه داده‌ها از اینجا قابل دریافت است.

نمرات با دقت کافی محاسبه شده، با این وجود دانشجویانی که نسبت به نمره اخذ شده اعتراض دارند میتوانند تا ساعت 24 چهارشنبه 93/04/19 درخواست بررسی مجدد برگه خود را، به ایمیل re.davtalab@gmail.com ارسال نمایند.

تحویل پروژه درس پایگاه داده

به اطلاع می‌رساند، آخرین مهلت ارسال پروژه درس پایگاه داده ساعت 24 روز شنبه 14 تیر ماه خواهد بود. دانشجویانی که تا کنون موفق به ارسال پروژه خود و دریافت ایمیل تایید نشده اند می‌توانند از طریق ایمیل re.davtalab@gmail.com از وضعیت نمره‌ی پروژه خود مطع شوند.

نمرات پایانی درس محیط‌های چند رسانه‌ای

نمرات پایانی درس محیط‌های چند رسانه‌ای دانشگاه آزاد شهرقدس محاسبه شده و از اینجا قابل دریافت است.

نمرات با دقت کافی محاسبه شده، با این وجود دانشجویانی که نسبت به نمره اخذ شده اعتراض دارند میتوانند تا ساعت 24 چهارشنبه 93/04/11 درخواست بررسی مجدد برگه خود را، به ایمیل re.davtalab@gmail.com ارسال کنند.

نحوه محاسبه:  نمره برگه + نمره پروژه + (20/نمره کوئیز) 

با آروزی موفقیت

داوطلب

نمرات نهایی درس ساختمان داده

نمرات پایانی درس ساختمان داده دانشگاه آزاد شهرقدس محاسبه شده و از اینجا  قابل دریافت است.

نمرات با دقت کافی محاسبه شده، با این وجود دانشجویانی که نسبت به نمره اخذ شده اعتراض دارند میتوانند تا ساعت 24 چهارشنبه 93/04/11 درخواست بررسی مجدد برگه خود را، به ایمیل re.davtalab@gmail.com ارسال کنند.

 

با آروزی موفقیت

داوطلب